„Лука” прошла само са „трећим лицима”

АПЕЛАЦИОНИ СУД О ЗАБРАНИ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ „ЛУКЕ БЕОГРАД”

     БЕОГРАД, (ФоНет) - Апелациони суд уБеограду саопштио је да је, одлучујући о жалби туженог Предузећа „Лука Београд“ а.д. против решења Вишег суда у Београду, делимично првостепено решење укинуо, а делимично потврдио.

     "Лука Београд" се жалила на решење Вишег суда којим јој је је одређена привремена мера забране сваког отуђења, располагања, и оптерећења непокретности на катастарским парцелама, које су предмет спорног уговора.

     Првостепено решење Апелациони суд је укинуо за неколико катастарских парцела за које је тужено Предузеће „Лука Београд“ а.д. уз жалбу доставило доказе да је носилац права коришћења треће лице које није странка у поступку.

     За остале катастарске парцеле првостепено решење је потврђено, јер је и по налажењу Апелационог суда, првостепени суд правилно нашао да су испуњени услови за одређивање привремене мере јер је тужилац доказао да постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете, каже се у саопштењу Апелационог суда.

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари