РУБИКОН: Не морају више само јавна предузећа

СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ЗАКОН

О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

  • Део средстава од приређивања игара на срећу који је део буџета Србије у износу од 40 одсто биће кориштен за финансирање Црвеног крста, организација особа са инвалидитетом, установа социјалне заштите, спорта и омладине, локалне самоуправе и за лечење ретких болести

        БЕОГРАД, (ФоНет) - Скупштина Србије усвојила је  Закон о комуналним делатностима, којим се уређују општи услови и начин њиховог обављања.

        Законом је прецизирано да су комуналне делатности, делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем.

        Комуналну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјект, а јединица локалне самоуправе може одлуком о начину обављања комуналне делатности поверити послове уређивања и одржавања гробаља и цркви и верским заједницима.

        Парламент је усвојио и допуне Закона о одржавању стамбених зграда и Закон о рударству и геолошким истраживањима.

        Посланици су усвојили и Закон о регулисању односа Србије и дужника-корисника јавних средстава за преузете обавезе по иностраним кредитима, односно зајмовима, као и Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму појединачних зајмова између КФВ из Франкфурта, Србије и Народне банке Србије као агента, у укупном износу до 100 милиона евра.

        Усвојен је и Закон о играма на срећу, којим се уређује право на приређивање игара на срећу, врсте игара, услови приређивања, права и обавезе приређивача игара на срећу.

        Законом је дефинисано да игре на срећу морају бити друштвено одговорне и усмерене на заштиту малолетника, а приређивачи су дужни да спроводе забрану учествовања малолетника у тим играма.

        Део средстава од приређивања игара на срећу који је део буџета Србије у износу од 40 одсто биће кориштен за финансирање Црвеног крста, организација особа са инвалидитетом, установа социјалне заштите, спорта и омладине, локалне самоуправе и за лечење ретких болести.

        Од 1. јануара 2005. до 31. децембра 2010. је од накнада од игара на срећу остварен приход од око 301,5 милиона евра.

Категорије: 

Коментари