Шиптари са личном картом у Србију

СПОРАЗУМ КОЈИ ЈЕ 2. ЈУЛА  2011. У БРИСЕЛУ ПОСТИГНУТ ИЗМЕЂУ БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ

 

o Свака страна ће примењивати, чим буде могуће, систем преласка административне линије (границе) уз личну карту за грађане друге стране

о Као привремена мера, власти на Косову ће продужити важности регистарских таблица са ознаком КС за почетни период од пет година

о Као привремена мера, власти у Београду ће омогућити да се возила са КС регистарским таблицама слободно крећу унутар и кроз њену територију
o Као привремена мера, сваком власнику возила који то жели на административној линији (граници) биће на располагању привремене регистарске таблице

о Студенти треба да имају приступ образовним програмима и могућности запошљавања у целом региону

 

Слобода кретањa

1. Становници сваке стране треба да буду у могућности да слободно путују у оквиру или преко територије друге стране

2. Свака страна ће примењивати, чим то оперативно буде могуће, систем преласка административне линије (границе) уз личну карту (ИД) за грађане друге стране

3. Свака страна може да примени систем у коме ће лична карта (ИД) бити пропраћена писаним „улазно (излазним)” документом за особе друге стране које желе у транзиту да иду у трећу земљу

4. Као привремено решење, свака страна ће омогућити грађанима друге куповину осигурања на административној линији (граници). Под покровитељством ЕУ, што је пре могуће, стране ће наставити да раде на уговорима о узајамном покривању осигурања возила, тако да возила обеју страна буду покривена осигурањем са обе стране административне линије (границе)

5. Свака страна ће предузети све мере да омогући грађанима друге стране да путују неометано преко и кроз територију друге стране користећи возачке дозволе које су издале њихови матични органи

6. Као привремена мера, власти на Косову ће продужити важности регистарских таблица са ознаком КС за почетни период од пет година, после чега ће две стране размотрити ово питање (уз асистенцију ЕУ ако је потребно)

7. Сви власници возила са пребивалиштем на Косову ће користити РКС или КС регистарске таблице (као у тачки 6).Њих ће издавати надлежне институције на Косову и дистрибуираће се уз помоћ Еулекса где је то потребно. Све стране ће чинити све да обезбеде примену горе наведеног

8. Као привремена мера, власти у Београду ће омогућити да се возила са Косова са КС регистарским таблицама слободно крећу унутар и кроз њену територију

9. Као привремена мера, сваком власнику возила који то жели на административној линији (граници) биће на располагању привремене регистарске таблице

10. Што се тиче реадмисије и обавеза Приштине у овој области, овај аранжман неће произвести нове обавезе Београду у смислу прихватања захтева за реадмисију лица која поседују документе Косова у оквиру постојећег споразума о реадмисији између Србије и ЕУ

11. Група за примену, којој председава ЕУ, која ће бити формирана до средине јула, почеће припрему имплементације како би се осигурало да се сви горе наведени споразуми могу применити што је премогуће. Тачка 7. споразума примењиваће се од 1. новембра 2011.
* Сви документи ће садржати неутралан језик

Прихватање универзитетских диплома

1. У складу са најбољом европском праксом, студенти треба да имају приступ образовним програмима и могућности запошљавања у целом региону како би на најбољи начин биле искоришћене њихове вештине и таленти

2. Две стране су се у начелу сложиле да питање прихватања универзитетских диплома реши узајамно договорено међународно тело или академска институција треће стране

3. Детаљи ће бити прецизирани на следећем састанку дијалога
 

Матичне књиге

1. Стране ће заједнички учинити све што јемогуће да се установи потпуно поуздан регистар матичних књига

2. Трипартитна „заједничка комисија”, која се састоји од експерата за матичне књиге обеју страна и Еулекса, која ће касније имати председавајућег, идентификоваће празнине у недостајућим оригиналним књигама пре 1999.

3. Еулекс ће оверити копије свих књига регистра са Косова, општину по општину, уз консултације експерата обеју страна ако је потребно. Еулекс ће обавити сертификацију копија како би се установио потпуно поуздан регистар матичних књига на Косову

4. Еулекс ће на захтев бити спреман да пружи конкретне информације са Косова       
    

 


Слични садржаји

Коментари